Jørgen Emor Breivik style=

Jørgen Emor Breivik

President Medlemsansvarlig
Kurt Haukaas style=

Kurt Haukaas

Visepresident
Bjørn W. Amundsen style=

Bjørn W. Amundsen

Sekretær
Øistein Normann Juul style=

Øistein Normann Juul

Kasserer